Metallisk arsenik och viktorianska spetsar

Det är höst och isande vindar från väster skakar om träden. Mörkret ligger tungt över en recensents oframkomliga skog av oupplysthet, och växtlighetens dunkelhet blir bara bruten av fullmånens sken över ett igenväxt, bortglömt slott mitt i hjärnbarken. I fjärran hörs plötsligt det metalliska ljudet av hovar och vagnshjul som dånar fram genom skogen…
En kolsvart vagn med hästar visar sig vid horisonten och närmar sig med rasande fart, som om den var framdriven av upplysthetens flammande eld. Med ett infernaliskt dån kommer det svarta spannet fram till det bortglömda slottets borggård, och rök och damm fyller sinnets kringelkrokar. Vagnens dörr sparkas upp, ett kraftigt ljus lyser upp min intellektuella syn. Ut hoppar den mest egendomliga varelse, klädd i svart vinyl och läder. Till hälften greve Dracula och till hälften något som påminner om David Bowies alter ego, Ziggy Stardust. Hans små stirrande ögon kan genomborra alla omedvetna själar och hans leende är helgrymt. Hans blekvita ansikte lägger sig i den rätta mappen, och han kommer fram mot mig med raska steg och säger på typisk affekterad Oxford-accent: ”Hej, jag heter Dani Filth, och jag vill återigen ta dig med på en resa till en värld bortom förnuft och känsla!”
De otrevliga hedonisterna i Cradle of Filth ger sig återigen i kast med livets skuggsidor och prövar att överbevisa mig och omvärlden om att livet inte bara kan kategoriseras som gott och ont. Den här gången är det upplagt för en uppgörelse med det kvinnliga förnuftet hos Venus-karaktären, och mr Filth vill visa oss vanliga dödliga att det feminina också kan innehålla en skuggsida, som här porträtteras av den bibliska demonen, Lilith.
”Lilith har alltid varit en kär bekantskap, ända sedan våra första plattor, men hon har aldrig haft en självständig roll. Men nu är det på tiden att visa hennes sanna karaktär! Lilith uppträder lika mycket som självständig demonisk karaktär, som ett alter ego hos flera historiska, kvinnliga figurer. Hon finns överallt! Jag tycker att den absoluta motsatsen till den gängse föreställningen om ’kvinnlighet’ i Venus var ett ytterst spännande val och det ger flera perspektiv; för det första, att ett begrepp alltid måste ha en motsats, för att vi ska kunna förstå det. På det viset är Lilith en negation av Venus – vilket också ligger latent i det nya albumets titel, Darkly, Darkly, Venus Aversa. För det andra så sätter jag frågetecken vid begreppet ”kvinnlighet”, inte bara utifrån det helt intellektuella, utan också utifrån praktisk livserfarenhet.”
Eskapismens nödvändighet
Dani Filth beskriver på flera ställen att deras nya album, Darkly, Darkly VenusAversa, är den kvinnliga motsvarigheten till det förra mera maskulina albumet, Godspeed on the Devil´sThunder, som handlade om den franska massmördaren Gilles de Rais.
”Det ska dock inte uppfattas som att Darkly, Darkly Venus Aversa är den feminina motsatsen till Godspeed. Det är återigen en fråga om att sätta rollerna i ett perspektiv. Att de kvinnliga och manliga rollerna innehåller både ljusa och mörka sidor.”
Du menar, som en slags motsvarighet till kristendomens framställning av det kvinnliga som det orena, och mannen som det rena?
”Nej, det är mer nyanserat än så. Jag förstår precis vad du menar, och jag är för övrigt helt enig med den historiska framställningen, men jag har inte arbetat utifrån det traditionella kristna rollmönstret. Det handlar snarare om att vi alla har bägge rollmönstren i oss, och hur dessa kommer till uttryck. Ja, det låter plötsligt mycket freudianskt, men det är så jag menar.”
Paul Allender, som är Dani Filths evige vapendragare, anknyter med ett par kommentarer om könsfördelningen och musikens uttryck:
”Man kan gott säga att ljudet är mera feminint, kanske närmast ’erotiskt’ på Darkly, Darkly, och att det är mera rått och maskulint på Godspeed. Vi använder oss av tyngre och enklare riffs på Godspeed och ljudbilden är på det hela taget mera enkel, medan den på det nya albumet är mera uppfodrande och teatralisk. Men fortfarande på ett rätt hårt och brutalt sätt.”

 

Rockpartner Publishing AS
Box 100
Heimdal 7473 Trondheim
Norge

Skicka mail
Ris såväl som ros
info@scanbike.se